برچسب خورده: نتیجه ال کلاسیکو

ترکیب بارسلونا برای دیدار ال کلاسیکو مشخص شد و بر این اساس کلودیو براوو، دنی آلوز، جرارد پیکه، خاویر ماسچرانو، جوردی آلبا، سرخیو بوسکتس، آندرس اینیستا، سرخی روبرتو، ایوان راکیتیچ، لوئیز سوارز و نیمار …